Home / Thọ Piano

Thọ Piano

UPPONIA KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 2

Ngày 17/11/2019 Trung tâm âm nhạc & giáo dục Upponia khai trương cơ sở 2 tại số 6 Đoàn Thị Kia, ấp Đông Chiêu, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu học nhạc cụ để chơi giải trí tại địa bàn tỉnH Bình Dương, được …

Read More »

BIỂU DIỄN ÂM NHẠC LẦN THỨ 11 UPPONIA

Buổi Biểu Diễn Âm Nhạc Tại Trung Tâm Âm Nhạc Upponia

BIỂU DIỄN ÂM NHẠC LẦN THỨ 11 UPPONIA Tháng 6 năm 2016 Như thường lệ cứ sau hai tháng một lần trung tâm âm nhạc UPPONIA lại tổ chức buổi biểu diễn âm nhạc một lần. Qua sự kiện này, giúp các học viên theo học piano sẽ đánh giá …

Read More »