Home / HỌC PIANO

HỌC PIANO

UPPONIA KHAI TRƯƠNG CƠ SỞ 2

Ngày 17/11/2019 Trung tâm âm nhạc & giáo dục Upponia khai trương cơ sở 2 tại số 6 Đoàn Thị Kia, ấp Đông Chiêu, Thị xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương. Nhằm đáp ứng nhu cầu học nhạc cụ để chơi giải trí tại địa bàn tỉnH Bình Dương, được …

Read More »